توضیحات کامل :

ISO9000

 

استاندارد بین المللی ایزو 14001. 2

تاریخچه تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 5

وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 6

اجرای استانداردهای اجباری و نظارت بر آن. 8

كنترل كیفیت كالاهای صادراتی مشمول استانداد اجباری. 9

آزمایش و تطبیق نمونه كالا با استانداردهای مربوط. 12

تحلیل مسائل و مشكلات گرفتن گواهینامه ISO9000. 14

مشكلات اخذ گواهینامه ISO9000. 15

استقرار ISO در ایران بررسی بایدها و نبایدها 19

روش گرفتن گواهینامه EMS : 21

مشكلات به ثبت رساندن سیستم و گرفتن گواهینامه ISO. 22

طبقه بندی مشكلات دریافت گواهینامه 25